“Makelaardij voor borgtochten toegankelijk maken voor iedereen” – LG Magazine 11/04/2022 editie

This page as PDF
woensdag 20 april 2022

In tien jaar tijd wist EuroCaution zich een plaats te veroveren als verzekerings- en herverzekeringsmakelaar, gespecialiseerd in het onderschrijven van diverse borgtochten, kredieten en financiële verliezen. Voor dit jubileumjaar heeft de vennootschap besloten haar makelaardijdiensten voor borgtochten nieuw leven in te blazen en haar producten voor kleine en middelgrote ondernemingen te ontwikkelen. Alessandro Rizzo, CEO, en Cédric Doppagne, CCO, vertellen ons meer.

Wat houdt de makelaardij voor borgtochten bij EuroCaution in?

AR: EuroCaution is actief in drie vakgebieden. Ten eerste hebben we onze eigen financiële verzekeringsproducten, dan onze herverzekeringsdiensten voor de maatschappijen zelf en tot slot onze diensten als verzekeringsmakelaar voor bedrijven. In dit laatste domein bestaat onze opdracht erin de behoeften van de aanvrager te analyseren, alle garanties te begrijpen die hij nodig heeft op korte, middellange en lange termijn en bij een voldoende aantal verzekeraars te onderhandelen over een raamcontract, dat wil zeggen een reeks garantielijnen die hij kan gebruiken naargelang zijn behoeften.

 

Wat zijn uw doelstellingen op dit gebied?

CD: We zijn welbekend onder onze klanten in België en Luxemburg voor onze diensten op het vlak van financiële voltooiingsgaranties, infrastructuurgaranties, enz. Het eigenlijke makelaarsgedeelte, dat gespecialiseerd is in de risico’s die onderschreven worden in de bouwsector en vastgoedontwikkeling, is een activiteitendomein dat misschien minder bekend is, maar in volle expansie is. De vraag van bedrijven groeit met de dag. Ze zijn op zoek naar uitvoeringsgaranties, terugbetalingsgaranties en soms zelfs milieugaranties. Al deze mogelijkheden stellen bedrijven in staat om enerzijds geen beroep te doen op hun bank en hun traditionele kredietlijn niet te overbelasten en anderzijds te voorkomen dat geld wordt geblokkeerd of gemonopoliseerd. Als het bedrijf 5 of 10% van een bedrag verbonden aan een werf moet reserveren, is dat geld waarmee het niets doet. Als een verzekeraar echter in zijn plaats garant staat voor dit soort uitvoering, kan hij zijn financiële middelen veel efficiënter inzetten. Dit alles maakt deel uit van ons vak en het is de bedoeling om dit verder te ontwikkelen, zodat we bedrijven kunnen bereiken die over een grote investeringscapaciteit beschikken, net als bedrijven met minder middelen.

“Onze aanpak bestaat erin het leven van de klant te vereenvoudigen”

AR: Momenteel zijn makelaarsdiensten, zowel bij ons als elders, beperkt tot klanten met een aanzienlijke omzet, aangezien de verzekeraars minimale verbintenissen vragen om de jaarlijkse lijnen te gebruiken. Het voordeel van werken met een speler als EuroCaution is dat we aan de ene kant, wanneer we vaststellen dat er een product ontbreekt in het gamma van de kleine en middelgrote borgtochten, dit creëren. Aan de andere kant kunnen we de grote groepen, die veel meer garanties nodig hebben, echt adviseren bij hun zoektocht naar een geglobaliseerde oplossing.

 

Voedt de digitalisering van uw diensten deze bedrijfssector?

AR: Absoluut. Het sterke punt van EuroCaution is het digitale platform waarmee de klant beschikt over één enkel toegangspunt voor alle soorten producten die hij zoekt. Hij moet zich niet meer informeren bij de verschillende maatschappijen die er zijn en hen vragen om de garantie uit te reiken. Hij kan nu inloggen op ons platform, alle mogelijkheden ontdekken en meteen via één tool intekenen op wat hij wil.

CD: Onze aanpak bestaat erin het leven van de klant te vereenvoudigen. We doen niet aan ‘stand alone’, dat wil zeggen naar één enkele garantie voor een aanvrager zoeken. Onze meerwaarde is gebaseerd op het feit dat we een gesprek hebben met onze klant, we willen weten wat zijn behoeften zijn en vervolgens gaan we in gesprek met de verzekeraars. Zo beschikt de aanvrager voortdurend over een tarifering en een garantielijnovereenkomst die in overeenstemming zijn met zijn eisen en behoeften.

 

Welke uitdagingen zijn er nog om uw platform te perfectioneren?

CD: Hoewel dat al operationeel is voor grote bedrijven, hebben we veel kleinere klanten die zonder specifieke oplossing zitten, behalve die van de bank. Deze laatste is zich daar goed van bewust. Daardoor brengen de vragen van de klanten soms aanzienlijke kosten met zich mee die in sommige gevallen hun klassieke financieringscapaciteiten kunnen beïnvloeden.

Nu kan iemand die een garantie van 50.000, 100.000 of zelfs 200.000 euro nodig heeft, geen hulp vinden als hij geen miljoenen euro omzet per jaar haalt… behalve bij zijn bank. We werken dus een model uit dat de oplossingen kan aanreiken die hij nodig heeft. We ontwikkelen digitaal een tool en integreren dit in ons bestaande platform om de stappen te vereenvoudigen en zo de antwoordtermijnen te verkorten.

AR: De grote uitdaging voor de ontwikkeling van het platform is de digitale ‘onboarding’ van de klant, die bedrijven in staat stelt om van onze producten te genieten met zo weinig mogelijk menselijke interactie. Het is belangrijk om te begrijpen dat als we morgen een aanvraag krijgen voor een garantie van 50.000 euro, we een hele reeks processen niet manueel kunnen uitvoeren omdat deze veel te tijdrovend zijn. De wachttijden moeten worden verkort door de menselijke tussenkomsten te beperken, dit door bepaalde stappen digitaal te automatiseren. Dit is de laatste fase van ons project en is al ver gevorderd, we moeten enkel nog overgaan tot de testfase op het platform. Het is duidelijk dat het makelaardijproduct voor borgtochten voor kmo’s tegen het einde van het jaar zal worden gelanceerd.

Interview door Pauline Paquet – LG Magazine April 2022