Not satisfied with our customer service response?

Contact EuroCaution’s claims department at 
info@eurocaution-benelux.com

Or via the following address:
EuroCaution Benelux SA
Ter attentie van de directie
7,rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange

Voor een perfecte identificatie van uw aanvraag en een snelle behandeling, gelieve de volgende elementen te noteren:

Naam, voornaam en adres

Telefoonnummer

Klantennummer of contractnummer

Nummer van het schadegeval (indien het over een schadegeval gaat)

Reden van klacht

Als u al dan niet klant bent van EuroCaution

Hoe verwerken we uw claim?

We bevestigen de ontvangst van elke klacht die schriftelijk is ontvangen en waarvan de geschatte reactietijd meer dan 3 dagen is.

Uw klacht zal worden bestudeerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en zal trachten te antwoorden binnen een maand.

Wij geven u een uitgebreide schriftelijke toelichting na ons onderzoek met onze conclusies/voorstellen.