Financiële garantie en borgtochten voor banken

This page as PDF

EuroCaution is samenwerkingsverbanden aangegaan met gespecialiseerde (her)verzekeraars in borgtochten en garanties die over een uitstekende solvabiliteit en minimaal een A-rating beschikking.

Onze oplossingen maken het mogelijk zich te voegen bij bankinstellingen in het kader van syndicaatvorming voor een garantielijn, of het gezamenlijk garanderen van, of deels deelnemen aan, samen met een andere garant (bank of verzekeraar), de uitgifte van een bijzondere garantie of een borgtocht- en garantielijn.

Wij beschikken over een moduleerbare afsluitingscapaciteit tot 250 miljoen euro per geconsolideerde groep, verdeeld over een groot aantal verzekeraars en herverzekeraars, voor de volgende borgtochten en garanties (niet-uitputtende lijst):

  • uitvoeringsgaranties
  • terugbetaling van aanbetalingen
  • onvoorwaardelijke garantiestellingen
  • verkoopgaranties m.b.t. nieuwbouw
  • betalingsgaranties
  • milieugaranties