De impact van inflatie en tariefstijgingen op de solvabiliteit van uw garantieverzekeraar. Hoe beschermt EuroCaution zijn klanten?

This page as PDF
woensdag 21 september 2022

De inflatie, de algemene onzekerheid over de inkoopprijzen van grondstoffen en de verhoging van de rente door de Europese Centrale Bank hebben niet alleen gevolgen in de bouw- en vastgoedsector, maar ook voor de verzekeringssector.

Dit effect betreft meer bepaald de kosten in verband met schaderegelingen op technische lijnen zoals polissen die het risico van brand-, water- of elektriciteitsschade dekken, alsook alle bouwplaats risico (ABR) of tienjarige aansprakelijkheidspolissen, die sterk zijn gestegen zonder een overeenkomstige stijging van de premies. Dit brengt onze verzekeraars in gevaar, vooral na de overstromingen van 2021 en enkele stormen die een aanzienlijke impact op hun solvabiliteit hadden kunnen hebben als ze niet naar behoren waren herverzekerd.

Op het gebied van financiële voltooiingswaarborgen hebben wij de laatste jaren het faillissement meegemaakt van in België en Luxemburg actieve verzekeraars, zoals CBL Insurance – gedistribueerd door een nog steeds in België actieve verzekeringsmakelaar : Elite Insurance of Gable. Onlangs werd de Franse garantieverzekeraar Imhotep SA onder voorlopig bewind gesteld omdat hij niet over voldoende herverzekering beschikt, en is er een groot risico dat hij tussen de 50 en 100 miljoen tekort komt om de door het faillissement van de Geoxia-groep gegarandeerde huizen te kunnen voltooien.

Het EuroCaution-model is bestudeerd om teleurstellingen voor onze klanten te voorkomen. De Solvency 2-rapporten van de afgelopen 7 jaar tonen aan dat de solvabiliteitsratio van onze verzekeraar stabiel is gebleven, ook al is onze blootstelling toegenomen tot meer dan 3 miljard euro, wat getuigt van een uitstekende herverzekering.

De verzekeraar van EuroCaution, Builders Direct SA, heeft slechts een minderheidsparticipatie in het gegarandeerde risico. EuroCaution heeft namelijk een proportioneel herverzekeringsverdrag gesloten met een panel van 5 herverzekeraars die tot de TOP 15 van de wereld behoren en die 90% van alle risico’s op zich nemen. Zij zijn solidair met onze verzekeraarspartner, wat betekent dat zelfs in geval van faillissement van onze verzekeraar, onze herverzekeraarspartners de afwikkeling of de terugbetaling van de begunstigden van onze garanties op zich nemen voor alle contracten die wij beheren.

Het is niet gebruikelijk een schriftelijke lijst van onze herverzekeraars te geven, maar ik nodig onze lezers uit onze pagina Makelaardij en advies over herverzekering te bezoeken om meer te weten te komen over onze dienstverlening en onze partners.