Pack Serenity (Bescherming van de verhuurder)

This page as PDF

Pack Serenity is een volledig pakket dat voorziet in de bescherming van huurdersbelangen. Dit pakket is ontwikkeld voor particuliere verhuurders waarvan de huurders een ImmoCaution-huurwaarborg hebben afgesloten.

De verzekeraar staat in voor de terugbetaling aan de verhuurder van het geldelijke verlies dat deze heeft geleden door het in gebreke blijven van de huurder(s) ten aanzien van de betaling van de huurprijs, lasten en belasting (of bezettingsvergoedingen) zoals overeengekomen in de huurovereenkomst, voor de huur van het vastgoed waarvoor de ImmoCaution-verzekering is afgesloten.

Wordt verstaan onder geldelijk verlies:

  • de door de huurder verschuldigde huursommen, lasten, belasting en bezettingsvergoeding
  • beschadiging van het vastgoed,
  • de bijbehorende juridische kosten en uitzettingskosten,
  • kosten van rechtsbijstand.

Andere waarborgen zijn optioneel beschikbaar, zoals bijvoorbeeld het opnieuw vaststellen van de opzegtermijn, vacante huur, en het uitbreiden van de rechtsbijstand tot derden (niet-inwonende eigenaar).

JAAR – 2017

EuroCaution kondigt vanaf 31 juli 2018 de stopzetting van Pack Serenity