Huurverzekeringen (Vastgoedbeheerders)

This page as PDF

EuroCaution biedt u in samenwerking met IBS Europe het product Serenity aan, een pakket dat voorziet in de volledige bescherming van verhuurdersbelangen. Het product is voorbehouden aan vastgoedbeheerders en verhuurders die meer dan 10 onroerende goederen bezitten.

De verzekeraar staat in voor de terugbetaling aan de begunstigde van het geldelijke verlies dat deze heeft geleden door het in gebreke blijven van de huurder(s) ten aanzien van de betaling van de huurprijs, lasten en belasting (of bezettingsvergoedingen) zoals overeengekomen in de huurovereenkomst, voor de huur van het vastgoed waarvan het beheer is toevertrouwd aan de onderschrijver, en waarvoor de verzekering is afgesloten.

Wordt verstaan onder geldelijk verlies:

  • de door de huurder verschuldigde huurprijzen, lasten, belastingen en bezettingsvergoedingen
  • beschadiging van het vastgoed,
  • de bijbehorende juridische kosten en uitzettingskosten,
  • kosten van rechtsbijstand.

Andere waarborgen zijn optioneel beschikbaar, zoals bijvoorbeeld het opnieuw vaststellen van de opzegtermijn, vacante huur, en het uitbreiden van de rechtsbijstand tot derden (niet-inwonende eigenaar).

VERZEKERAARS – IBS Europe

JAAR – 2017

EuroCaution kondigt het einde van het product aan op 31 juli 2018